[1]
Alexey Yu. Vinogradov, Victor A. Obyazov and Mariya M. Kadatskaya 2019. HISTORY OF FORMATION OF THE RIVERS OF SOUTH PRILIMENIUM IN HOLOTSEN. Hydrosphere. Hazard processes and phenomena. 1, 1 (Dec. 2019), 90-113. DOI:https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.1.001.