[1]
Alexey Yu. Vinogradov and Nikolay A. Kazakov 2020. DEBRIS-FLOWS, MUDFLOWS AND SUBMERGED TREE DRIFTING IN THE PLAINS. Hydrosphere. Hazard processes and phenomena. 2, 3 (Sep. 2020), 228-245. DOI:https://doi.org/10.34753/HS.2020.2.3.228.