ALEXEY YU. VINOGRADOV; VICTOR A. OBYAZOV; MARIYA M. KADATSKAYA. HISTORY OF FORMATION OF THE RIVERS OF SOUTH PRILIMENIUM IN HOLOTSEN. Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, v. 1, n. 1, p. 90-113, 10 Dec. 2019.