ELENA V. NOSKOVA; NATALYA V. RAKHMANOVA; IRINA L. VAKHNINA. FORMATION OF SUMMER RAIN FLOODS ON THE CHITA RIVER (TRANSBAIKALIA). Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, v. 1, n. 3, p. 314-327, 23 Dec. 2019.