(1)
Н.А. Казаков. ЛАВИНЫ, СЕЛИ И ОПОЛЗНИ НА ОСТРОВЕ МОНЕРОН. ГС 2020, 2, 122-147.